Pogoji poslovanja

Cena najema vključuje:

  • obvezno in kasko zavarovanje avtomobilske odgovornosti s 1% odbitno franšizo , ki jo krije najemnik, v primeru nesreče in njegove krivde  
  • do 320 km/ dan najema prevoženih kilometrov. V kolikor je prevožneih več kilometrov , se prekoračitev doplača ob vrnitvi po 0,30 €/km
  • oprema vozila (podrobni opis je na strani vsakega avtodoma posebej)
  1. POGOJI PLAČILA:

30% avans za rezervacijo vozila v roku dveh delovnih dni

Ostalo pred najemom

Obvezna kavcija 1.000,00 €/na vozilo pred predajo vozila !!! Kavcija se ob pravočasno vrnjenem vozilu in v istem stanju vrne nazaj na koncu najema.

Plačilo na TRR AC Glavan d.o.o., UNICREDIT SI56 2900 0005 1072 103

Ob prevzemu avtomobila mora najemnik položiti kavcijo v višini 500 ali 1.000 EUR/na vozilo kot garancijo, da bo vrnil vozilo v nespremenjenem  stanju in pravočasno.

  1. OSTALI POGOJI

1.  Najemodajalec preda avtodom pripravljenega za oddajo, tehnično brezhibnega. Prav takšnega mora najemnik po koncu najema tudi oddati. V zapisnik o prevzemu in vrnitvi se zapiše stanje vozila in je del pogodbe. V kolikor pride do poškodb, napak,…lahko najemodajalec zaračunava dodatne stroške, ki jih je imel s popravilom in dodatnim delom, v kolikor to niso stroški zavarovalnine. Gorivo je strošek najemnika, prav tako tudi cestnine, ki jih mora plačati na svoji pot.

V kolikor najemnik naredi v času najema prekršek ali kaj podobnega(npr. napačno parkiranje, prehitra vožnja) … je to njegov strošek.

Za poškodovano vozilo in opremo oz. kakršno koli nesrečo ali poškodbo, ki jo je najemnik naredil v času najema odgovarja in tudi plača odškodnino, v kolikor zavarovalnica zaradi utemeljenih razlogov (npr. pijanost, malomarnost,…) zavarovalnino zavrne.

2. Prav tako se morata obe pogodbeni stranki držati točno določenega termina najema. Prevzem je mogoč med 14.00  in 17.00 uro. Vozilo mora najemnik vrniti med 8.00 in 10.00 uro!

Ob predhodnem dogovoru pa je mogoče vozilo prevzeti in vrniti tudi ob drugačnem času. V nasprotnem primeru lahko najemodajalec zaračunava zamudnino v znesku 30 € za  vsako uro zamude.

3. V avtodomu je prepovedano voziti živali, prepovedano kaditi, voziti sme samo oseba , ki je omenjena na tej pogodbi oz. pooblastilu.

 • v primeru da ob vrnitvi vozila ugotovimo da je potrebno dodatno globinsko ali parno čiščenje se lahko zaračuna dodatnih 100,00€

4. V primeru nesreč, poškodb, okvar na poti, je potrebno obvezno obvestiti najemodajalca in skupaj reševati problem. Najemnik ne sme sam popravljati stvari in naprav v avtodomu če najemodajalec odobri kakršno koli popravilo je najemnik dolžan popravilo opraviti LE NA pooblaščenem servisu.  

 • v kolikor okvara ni nastala po krivdi najemnika, je dolžan le ta ob vračilu vozila predložiti originalen račun za popravilo oziroma odpravo napake, ki se mora glasiti na lastnika vozila (AC GLAVAN D.O.O.). Izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku stroške nastale po predloženem računu.

5. najemnik je dolžan morebitno škodo na vozilu pri kakršni koli nesreči (prometna nesreča, kraja, vlom, … ) obvezno prijaviti policiji (ki je pristojna za državo v kateri se je nesreča zgodila) in obvezno izpolniti Evropsko poročilo o nezgodi ter o tem nemudoma obvestiti najemodajalca.

6. najemnik nima pravice zahtevati zamenjave vozila, nadomestila za prevoz ali povračilo drugih stroškov, ki bi nastale v času najema zaradi okvare ali prometne nesreče.

7. Odpoved s podpisom pogodbe ni možna.

8. S podpisom pogodbe se najemnik strinja , da ima veljavno vozniško dovoljenje in ni v postopku v odvzemu le-tega.